Atterbom, Per Daniel Amadeus: Bidrag till svenska skaldekonstens historia. Parts 1-12 (all published).