Balck, Viktor: Illustrerad idrottsbok. 1-[4] (allt som utkom). [...] Under medverkan af flere bland idrotens utöfvare och målsmän inom landet. Med företal af professor Frithiof Holmgren. Med omkring 1000 illustrationer. (1-3. Handledning i olika grenar af idrott och lekar. [4]. Supplement. Vetenskapliga och ovetenskapliga förströelser. Till största delen efter utländska arbeten samlade af Carl Smith.)