Bellman, Carl Michael: Gubben Noach. Framställd i träsnitt av Artur Sahlén.