Bondeson, August: August Bondesons visbok. Folkets visor sådana de lefva och sjungas ännu i vår tid. 1-2.