(Brunius, Carl Georg) (1792-1869) - Bo Grandien: Från latinskald till kyrkobyggare. Biografisk inledning till ett studium av Carl Georg Brunius som arkitekt, restaurator och konstvetenskaplig författare.