Frediani, Carl Gustaf: Uplands kyrkiors märckwärdigheter. [1-2, of 3.]