Hildebrand, Bror Emil: Anglosachsiska mynt i Svenska Kongl. Myntkabinettet, funna i Sveriges jord. Ordnade och beskrifna. / Monnaies Anglosaxonnes du Cabinet Royal de Stockholm toutes trouvées en Suède. Classées et décrites.