(Jolin, Johan) - Jolin, Ellen: Johan Jolin och hans vänner. Interiörer ur konstnärslifvet under förra seklet. […] Med 91 illustrationer.