Jungmarker, Gunnar (ed.): Svenska mästartecknare. Sergel / Martin / Ehrensvärd. En konstbok från Nationalmuseum.