Mistral, Gabriela | Gullberg, Hjalmar (transl.): Dikter i tolkning av Hjalmar Gullberg. Med träsnitt av Bo Beskow (With woodcuts by Bo Beskow).