Nils Bonniers boksamling. Förtecknad av Hans Sallander. Med en studie över bokbanden av Alf Liedholm. (Catalogue of the Book Collection of Nils Bonnier by Hans Sallander. With an Essay about the Bookbindings by Alf Liedholm.)