Om ett nytt Universitetshus i Upsala. (”About a new University Building in Uppsala.”) Skrivelse från Akademiska konsistoriet till universitetets kansler. (Med 6 litografier.)