Snoilsky, Carl: Sonetter. […] Andra upplagan. [Text on front wrapper:] Med författarens porträtt. Originalradering af And. L. Zorn.