Viksten, Albert: Bäverbäcken. Illustrerad av Eric Palmquist.