Hela bibliotek & enstaka intressanta böcker, handskrifter, bilder m.m. köpes.

Kontakta mig gärna för råd när det gäller större bokpartier. Ofta kan det behövas ett hembesök för att jag skall kunna bilda mig en uppfattning om materialet. Hembesök görs kostnadsfritt och utan förpliktelser efter en inledande telefon- eller mailkontakt.

Ett viktigt råd tills dess: släng ingenting. Ofta är oansenliga små- och särtryck, tidskrifter, program och broschyrer av större intresse än de vackert bundna uppslagsverken.