F
ebruari 2013: Katalog tillägnad Pär Lagerkvist, inklusive 43 dedikationsexemplar, egenhändiga brev, bokband m.m. (Rekvirera gärna ett exemplar av den tryckta katalogen, 32 s.) Klicka på bilden:

 

 

September 2012: Webbkatalog tillägnad poeten och konstnären Björn von Rosen (Gunnar Brusewitz' samling). Kan skrivas ut i A4 eller sparas / laddas ned (1 MB / 10 s.). Klicka på bilden: