Åkermark, (fr. 1887 Breinholm-Åkermark), Alma Mathilda (utg.): Framåt. Tidskrift utgifven af Göteborgs kvinnoförening. 1-3 (1886-1888). (Allt som utkom.)