(Åkerström, Jonas) - Rapp, Bengt: Jonas Åkerström 1759–1795. Ett gustavianskt konstnärsöde.