Almquist, Carl Jonas Love, m. fl. | Dahlgren, Carl Fredric (utg.): Opoetisk calender för poetiskt folk. 1822. 1 (Winterhäftet)-2 (Sommarhäftet).