[Almqvist, Carl Jonas Love]: Handlingar till upplysning i Manhemsförbundets historia.