(Arosenius, Ivar) (Göteborg 1878-Älvängen 1909) - Kjell Hjern: Ivar Arosenius och hans stad.