Åström, Johan J.: Ljusreklam med synlig neon. Stockholm.