Atterbom, Per Daniel Amadeus: Bidrag till svenska skaldekonstens historia. Häfte 1-12 (allt som utkom).