Atterbom, Per Daniel Amadeus: Lycksalighetens ö. 1-2.