Bäckström, Ol.: Katalog öfver Leufsta bruks bibliotek från 1868. Accessions-katalog 1. 1868-1905.