Bellman, Carl Michael: Den 10 November 1785. En tillfällighetsdikt av Carl Michael Bellman i Borgå Gymnasii Bibliotek.