(Berg, Anna) (1875-1950) - Hyltén-Cavallius, Karin (kommissarie): Anna Berg. Minnesutställning. Skånska konstmuseum. Universitetet 27 september-11 oktober 1953.