(Bergstrand, Per Emanuel) - John Neander: I "kapten Gullivers" hem. Ett litet minnesblad om en "samlare" och hans qvarlåtenskap.