Bernström, John (kommentarer) & Hedlund, Monica (översättning): Dyalogus creaturarum moralizatus 1483. / Skapelsens sedelärande samtal 1483.