(Burman, E. O.) (1845-1929): Festskrift tillägnad E. O. Burman på hans 65-årsdag den 7 oktober 1910.