Cederborgh, Fredrik: Valda skrifter […] efter de äldre original-upplagorna utgifna. Innehållande Uno von Trasenberg. Ottar Tralling. Riddare-kandidaten. Grefve Jacques Pancrace.