Den engelske möbelpoleraren, eller grundlig anwisning, att på engelska och franska sättet betsa, polera och lackera alla slags eleganta möbler, att bibehålla dem i godt stånd, rengöra och putsa dem; att göra smakfulla sirater i metall, brons, elfenben o.s.w.; jemte många andra nyttiga underrättelser om sättet att försköna dessa föremål. En handbok för snickare och egare af wackra möbler och prydnader i boningsrum. Öfwersättning.