Edfelt, Johannes (ed.): Poetisk bilderbok. Svenska dikter under hundra år. [...] Med illustrationer av Adolf Hallman.