[Ehrenheim, Fredrik Wilhelm von]: Tessin och Tessiniana. Biographie med anecdoter och reflexioner, samlade utur framledne riks-rådet m.m. grefve C. G. Tessins egenhändiga manuscripter.