Ehrenstolpe, Carl Henrik (m. fl.): Skriftwäxling och höglofl. Kejserl. Wasa hof-rätts utslag angående ett af landshöfdingen i Uleåborgs län C. Ehrenstolpe utfärdadt förbud emot en sällskapsinrättning i Uleåborgs stad.