Ehrensvärd, Carl August (1745-1800): Sydtysk dräkt.