Ehrensvärd, Carl August (1745-1800): Tysk natur och tyska timmerbyggnader.