Eklund, Hans: Stadens skyltar. Gamla skyltmålningar och gatutexter i Stockholm.