Elgström, Ossian: Ungarna Fex. En barnakrönika från Söderstad.