Erikson, Bo Gustaf & Svalander, Yngve: Kring Fyris. Uppsala då och nu. Med teckningar av Yngve Svalander.