Euripides | Gullberg, Hjalmar (övers.): Alkestis. Medea. Hippolytos. Tolkade av Hjalmar Gullberg.