Falkman, Ludvig B.: Upplysningar om kronans, kyrkornas och presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne, Halland och Blekinge från äldre tider till år 1660, jemväl innehållande beskrifning öfver och förklaring af 1569 års Lunds stifts landebok samt utredning af tvisten om äganderätten till de såkallade halländska kyrkohemmanen. 1-2.