Ferlin, Nils & Ferlin, Henny: Får jag lämna några blommor… Illustrerad biografi och visor i arrangemang för piano och gitarr.