Flaubert, Gustave: November. Roman. Med illustrationer av Bertil Bull Hedlund. Översättning av Gunnar och Nun Ekelöf. Introduktion av Knut Jaensson.