Fortegnelse over Marmor- og Gips-figurerne, samt Receptions-stykkerne og flere Konstsager i det Kongelige Maler- Billedhugger- og Bygnings-Academie paa Charlottenborg, med hosföyet kort Forklaring over de betydeligste Poster.