Franzén, Frans Mikael: Rabulisten och landtpresten. Samtal i sakerstian.