Frediani, Carl Gustaf: Uplands kyrkiors märckwärdigheter. [1-2, av 3.]