(Fridell, Axel) (1894-1935) - Karl Asplund: Axel Fridell. Ett konstnärsliv.