Georgii, Nicolaus (Nils): Något med swaga färgor, eller, Uti prosa skrefne målningar och fabler.