Granberg, Olof & Chr. Eichhorn & Ludv. Looström: Beskrivande katalog öfver utställningen af äldre mästares taflor m. m. ur svenska privatsamlingar anordnad till förmån för högskolefonden maj-juni 1884. Arsenalsgatan 2 D (Hr Bukowskis lokal).